Mushkil nahi kuch duniya mein.. Success shayari hindi images.

image

3 Replies to “Mushkil nahi kuch duniya mein.. Success shayari hindi images.”

  1. Joseph “sidha khada raha mahaan mahatva se,” jaese Elder Pratt ke batlaya hai. Use bandha gaya tha, bina koi hatiyaar ke, aur phirbhi shaant aur mahaan bana raha. Wah daraone paharedaaron ko niche dekhta raha, jo kone mein ja rahe the ya uske paeron par gir rahe the. Yeh bas mein na aanewaale aadmiyon ne use chama maanga aur shaant rahe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *